ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

[Τελευταία ανανέωση 25.05.2018]

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Δέσμευσή μας είναι να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο νόμιμο, κατάλληλο και διαφανή. Αφιερώστε λίγο χρόνο σας για να διαβάσετε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους κύριους βασικούς όρους της.

Στο πλαίσιο αυτό, εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:  info@venerfashion.com.

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας (εφεξής «Πολιτική») έχει δημιουργηθεί από τη «G.H.M. GROUP S.A.», ως υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας μας και των πελατών του e-shop μας (εφεξής «χρήστες» και «πελάτες»), και αποτυπώνει τον τρόπο επεξεργασίας τους, ο οποίος τελεί σε απόλυτη συμμόρφωση με τις διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR). 

Η παρούσα Πολιτική είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ), και πληροί την υποχρέωσή μας περί γνωστοποίησης και ενημέρωσης των χρηστών και πελατών μας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμασθε.

ΙΙ. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η «G.H.M. GROUP S.A.» δηλώνει, ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και πελατών της διέπεται από την παρούσα Πολιτική και τους κανόνες των διατάξεων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και δεσμεύεται, ότι η παρούσα Πολιτική και κάθε σχετική πρακτική της θα αναμορφώνεται και προσαρμόζεται πάντα στις επιταγές της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η «G.H.M. GROUP S.A.» δηλώνει ότι:

·        Επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πελατών της, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους συλλέγονται και αναφέρονται παρακάτω ή με άλλο τρόπο γνωστοποιούνται στους χρήστες και πελάτες της.

·        Λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο, ώστε να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία τους θα πραγματοποιείται πάντα υπό σύννομο, θεμιτό και διαφανή τρόπο.

·        Επεξεργάζεται όσα δεδομένα είναι, κατ’ ελάχιστον, απαραίτητα για τους ως άνω σκοπούς και την αλληλεπίδρασή της με τους χρήστες και πελάτες της και τηρεί αυτά για χρονικό διάστημα, που απαιτείται για τους επιχειρηματικούς σκοπούς της ή μέχρι την άρση της συγκατάθεσης των χρηστών και πελατών της.

 Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής και σύμφωνα με το Νόμο:

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία, μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο.

«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» είναι κάθε ενέργεια, που ενέχει χρήση των προσωπικών δεδομένων όπως η συλλογή, αποθήκευση, οργάνωση, η διαβίβαση και γνωστοποίηση σε τρίτους, κάθε μορφής διάθεση, διαγραφή και καταστροφή.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το πρόσωπο, που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

«Συγκατάθεση» είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.

ΙΙΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας, υπό την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «G.H.M. GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «G.H.M. GROUP S.A.», η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, με ΑΦΜ 999991577/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (τηλ.: 210 9852946), στην οποία και δύνανται να απευθύνονται οι χρήστες και πελάτες μας, για οποιοδήποτε ζήτημα τυχόν ανακύπτει, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, διά αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  info@venerfashion.com ή μέσω φόρμας επικοινωνίας http://www.vener.gr/gr/contact

 

ΙV. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμασθε

Η «G.H.M. GROUP S.A επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πελατών της, όπως:

·        Πλήρες ονοματεπώνυμο

·        Στοιχεία αλληλογραφίας – διεύθυνση

·        Αριθμούς σταθερού και κινητού τηλεφώνου

·        Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail),

·        ΑΦΜ- Δ.Ο.Υ. (στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί έκδοση τιμολογίου)

·        Ημερομηνία γέννησης (στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί έκδοση τιμολογίου)

·        Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σας (σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων).

Επιπλέον, κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα και το e-shop μας, συλλέγονται αυτόματα δεδομένα, μέσω χρήσης cookies, google analytics και λοιπών τεχνικών μεθόδων, όπως:

·        Η IP διεύθυνση (διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου)

·        Δεδομένα σχετικά με την περιήγησή σας στο διαδίκτυο ή σε σχέση το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε ή σχετικά με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας (ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε, ημερομηνία και διάρκεια επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, τύπος και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, λειτουργικό σύστημα).

 

Πως συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Η «G.H.M. GROUP S.A συλλέγει προσωπικά δεδομένα, είτε απευθείας από εσάς, είτε με χρήση αυτοματοποιημένων τεχνικών μέσων, κάθε φορά που:

·        επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας,

·        κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας (πώληση προϊόντων) μέσω του e-shop μας, ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας ή μη ολοκλήρωσης της παραγγελίας,

·        εγγράφεστε στη φόρμα εγγραφής πελάτη,

·        εγγράφεστε στη φόρμα μας για τη λήψη newsletter από την εταιρεία μας και άλλων διαφημιστικών – προωθητικών ενεργειών,

·        συμπληρώνετε ηλεκτρονικά τις φόρμες επικοινωνίας και εν γένει τις φόρμες για την υποστήριξη της πώλησης (φόρμα υπαναχώρησης από πώληση, επιστροφής προϊόντος κ.λπ.), καθώς και

·        όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφώνου για οποιαδήποτε αιτία. 

 

Χρήση Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, στο κινητό ή το tablet σας και κάθε άλλη συσκευή, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας και το e-shop μας και καταγράφουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή σας, όπως τις προτιμήσεις σας και αν έχετε επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπό μας. Τα cookies χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας γιατί μας βοηθούν να σας παρέχουμε μία καλύτερη, γρηγορότερη (βελτιωμένη ταχύτητα των αναζητήσεων) και ασφαλέστερη περιήγηση, καθώς και για λόγους διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων και της εταιρείας μας και προγραμματισμού των πόρων μας. Τα Cookies μας βοηθούν να προσαρμόσουμε τον ιστότοπό μας στις προσωπικές ανάγκες των χρηστών και πελατών μας, στα ατομικά ενδιαφέροντά τους, με βάση δεδομένα, που λαμβάνουμε σχετικά με την ικανοποίηση των καταναλωτών και να ενισχύσουμε το φιλικό προς τους χρήστες – πελάτες μας χαρακτήρα της ιστοσελίδας μας. Για παράδειγμα, τα Cookies μας βοηθούν να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα κ.λπ.) και να τις χρησιμοποιήσουμε κατά την περιήγησή σας και στις μελλοντικές επισκέψεις.

 

Κάθε φορά που εισέρχεσθε στην ιστοσελίδα www.vener.gr ή επισκέπτεσθε το e-shop μας, που διατίθεται μέσω της παραπάνω ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε δεδομένα σας, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, μέσω της χρήσης cookies, όπως:

·        Δεδομένα (τεχνικές πληροφορίες) ώστε να σας αναγνωρίζουμε όταν συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας (π.χ. IP διεύθυνση, χρησιμοποιούμενος browser κ.λπ.).

·        Δεδομένα γεωεντοπισμού, π.χ. σημείο πρόσβασης wi-fi.

·        Δεδομένα αναφορικά με τις σελίδες, στις οποίες περιηγηθήκατε κατά την παραμονή σας στην ιστοσελίδα μας.

·        Δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις περιήγησής σας, όπως την επιλεγείσα γλώσσα, το μέγεθος κειμένου, τη διάταξη σελίδας ή τα χρώματα.

·        Δεδομένα σχετικά με τα προϊόντα που επιλέξατε (π.χ. ποια προϊόντα προσθέσατε στο καλάθι αγορών σας), ακόμη και αν δεν ολοκληρώθηκε η παραγγελία σας.

·        Αριθμός των επισκεπτών της ιστοσελίδα μας, του e-shop μας, συχνότητα επίσκεψης κάθε σελίδας του ιστοτόπου μας (ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας).

·        Πηγές επισκεψιμότητας (δηλαδή, από ποια ιστοσελίδα παραπεμφθήκατε στη δική μας).

 

Ωστόσο, δεν αποθηκεύουμε στα δεδομένα των Cookies μας πληροφορίες σχετικά με εσάς, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή σας. Αποθηκεύουμε μόνο το μοναδικό αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας, το οποίο μας βοηθά να ανακτήσουμε το προφίλ και τις προτιμήσεις χρήστη κατά την επόμενη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

 

Χρήση Google Analytics

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Google Analytics, μία υπηρεσία διαδικτυακών αναλύσεων, η οποία χρησιμοποιεί τα Cookies, για να αναλύσει τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας από το χρήστη. Μέσω της εν λόγω τεχνολογίας, συλλέγουμε ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης, όπως, αναφορές για συγκεντρωτικά ανώνυμα δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα ποιοι είναι οι επισκέπτες μας.

 

Χρήση Πλατφόρμας Mailchimp.

Στο πλαίσιο της διαφημιστικής πολιτικής μας, μέσω της πλατφόρμας Mailchimp.com συλλέγουμε τις πληροφορίες σχετικά με το ποιοι χρήστες-πελάτες ανοίγουν τα newsletters, τα προωθητικά μηνύματα (π.χ. ποσοστά ανοίγματος, επισκεψιμότητα).

 

Χρήση Πρωτοκόλλου SSL(Secure Sockets Layer)

H ιστοσελίδα μας (www.venerfashion.com) χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL για ασφαλείς OnLine εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, όπως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και η διεύθυνσή σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να μεταβληθούν κατά την ηλεκτρονική μεταφορά τους μέσω διαδικτύου. Το πρωτόκολλο SSL αποτελεί σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί, όλες οι πληροφορίες, που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server), να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει, εάν τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί κατά τη μεταφορά.

Το πιστοποιητικό SSL της VENER έχει εκδοθεί από την πρωτοπόρο εταιρία πιστοποίησης VeriSign.

IV. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με το Νόμο και για τους οποίους νομιμοποιούμασθε ως εξής:

 

ΣΚΟΠΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Παροχή των υπηρεσιών μας: Βασικός σκοπός μας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι η εξ’ αποστάσεως πώληση των προϊόντων μας μέσω του e-shop μας. Περιλαμβάνεται:

·        η κατάρτιση και εκτέλεση σύμβασης πώλησης

·        η πληρωμή και η παράδοση των προϊόντων

·        η επικοινωνία για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας

·        η επικοινωνία για την εν γένει πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα μας και τις παραγγελίες σας.

Εκτέλεση σύμβασης

 

Διαφήμιση - Προωθητικές ενέργειες: Συλλέγουμε και επεξεργαζόμασθε τα προσωπικά δεδομένα σας για την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Περιλαμβάνεται:

·        η αποστολή newsletter και προωθητικών – διαφημιστικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα μας, την ιστοσελίδα μας, την εταιρεία μας, τις ενέργειες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας

·        η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω Cookies, google analytics κ.λπ.

Συγκατάθεση χρηστών και πελατών

Βελτίωση των υπηρεσιών μας. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμασθε τα προσωπικά δεδομένα σας, ώστε να συνάγουμε χρήσιμες πληροφορίες που θα μας βοηθήσει να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας. Περιλαμβάνεται η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω Cookies, google analytics κ.λπ.

Συγκατάθεση χρηστών και πελατών

Συνδρομή των δημοσίων αρχών όταν υποχρεούμαστε εκ του νόμου π.χ. για την έρευνα και εξάλειψη ποινικών αδικημάτων κ.λπ. καθώς και για τη συμμόρφωσή μας με τις φορολογικές υποχρεώσεις μας και τις εν γένει υποχρεώσεις μας προς τις δημόσιες αρχές.

Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση

 

Άσκηση νομίμων δικαιωμάτων και υποστήριξη νομίμων αξιώσεών μας.

Επεξεργαζόμασθε τα προσωπικά δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και τήρησης αυτών, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων και την προάσπιση και διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεων της εταιρείας μας.

Προστασία εννόμων συμφερόντων Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Η «G.H.M. GROUP S.A.» μπορεί να επεξεργαστεί περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο, α) εάν ο σκοπός της περαιτέρω επεξεργασίας είναι συμβατός με τον σκοπό της αρχικής συλλογής των Προσωπικών σας δεδομένων, β) εάν παράσχετε τη συναίνεσή σας για περαιτέρω επεξεργασία για σκοπό, που είναι νέος και μη συμβατός με τον σκοπό της αρχικής συλλογής των Προσωπικών σας δεδομένων. Η «G.H.M. GROUP S.A.» θα σας γνωστοποιεί, με σχετικό αίτημα για τη συναίνεσή σας, εφόσον απαιτείται εκ του νόμου, κάθε άλλο σκοπό επεξεργασίας, που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Πολιτική και δεν είναι συμβατός με τους ως άνω σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας.

V. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πελατών μας δύνανται να κοινοποιηθούν, για το σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης προϊόντων και την ολοκλήρωσή της, στις κάτωθι κατηγορίες αποδεκτών:

·        Συνεργαζόμενη ιδιωτική μεταφορική εταιρεία

·        Συνεργαζόμενη ιδιωτική εταιρεία ταχυμετοφορών (courier)

·        ΕΛΤΑ

·        Πάροχοι υπηρεσιών σχετικά με την διαδικασία πληρωμής των προϊόντων μας (βλ. και διαδικασία πληρωμής με πιστωτική κάρτα).

Επιπρόσθετα, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε δεδομένα, που σας αφορούν, σε δημόσιες αρχές, στις περιπτώσεις, που υποχρεούμαστε εκ του νόμου.

VI. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «G.H.M. GROUP S.A.» αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα σας, με τις εξαιρέσεις, που καταγράφονται στην παρούσα Πολιτική, υπό τις προϋποθέσεις των αναλαμβανόμενων με την παρούσα Δεσμεύσεών της, για όσο χρονικό διάστημα απαιτούν οι σκοποί της επεξεργασίας, όπως αναφέρονται παραπάνω ή έχετε ενημερωθεί με άλλο νόμιμο μέσο, υπό την αίρεση της άρσης της συγκατάθεσής σας για τις περιπτώσεις των προσωπικών δεδομένων, που αυτή προ-απαιτείται. Η «G.H.M. GROUP S.A.» δεσμεύεται ότι θα καταστρέφει με ασφαλή τρόπο τα στοιχεία που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πελατών της, μετά το πέρας της χρονικής διάρκειας της ανάγκης επεξεργασίας αυτών.

VII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΠΕΛΑΤΩΝ

Η γνώση σας για τα δικαιώματά σας, αναφορικά με την επεξεργασία από την εταιρεία μας των προσωπικών δεδομένων σας, είναι σημαντική για εμάς. Για την άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων σας, και για τη λήψη αντιγράφων των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@venerfashion.com. Παρακαλείσθε να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι στα ερωτήματά –αιτήματά σας. Η «G.H.M. GROUP S.A.» μπορεί να απαντήσει σωστά και να ικανοποιήσει αιτήματα, μόνο όταν διατυπώνονται με σαφήνεια και λεπτομερώς. Η «G.H.M. GROUP S.A.» θα χρειαστεί να επαληθεύσει την ταυτότητά σας, μέσω επίδειξης έγκυρου εγγράφου αναγνώρισης, προκειμένου να αποφευχθεί η απόπειρα άλλου να ασκήσει τα δικαιώματά σας.

1.  Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας.

Η παρούσα Πολιτική συνιστά από μέρους μας ικανοποίηση του δικαιώματός σας στην πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς, με αυτήν, σας γνωστοποιούμε το σύνολο της επεξεργασίας που διενεργούμε σε αυτά. Εν τούτοις, όλοι οι χρήστες και πελάτες μας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε κάθε ειδικότερη ενημέρωση, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, που αφορούν, προσωπικά, τον καθένα από εσάς και συγκεκριμένα:

·        ποια προσωπικά δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία

·        για ποιους σκοπούς

·        τους αποδέκτες κοινοποίησής τους

·        το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους

·        αν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη κατάρτιση προφίλ με βάση τα προσωπικά δεδομένα σας

 

2.  Δικαίωμα διόρθωσης

Οι χρήστες και πελάτες μας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρεία μας να προβούμε σε διόρθωση ανακριβών (ή που έχουν πάψει να είναι ακριβή) προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

Η «G.H.M. GROUP S.A.» δεσμεύεται ότι θα διεκπεραιώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κάθε νόμιμο αίτημά σας για διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας.

 

3.  Δικαίωμα διαγραφής

 

Οι χρήστες και πελάτες μας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρεία μας να προβούμε σε διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, που σας αφορούν. Η «G.H.M. GROUP S.A.» δεσμεύεται ότι θα προβεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε λήψη κάθε εύλογου μέτρου για τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων, εφόσον:

 

α) Τα δεδομένα σας αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για το βασικό σκοπό της επεξεργασίας τους από την εταιρεία μας (παροχή των υπηρεσιών μας - πώληση προϊόντων).

β) Τα δεδομένα σας αυτά υπάγονται σε αυτά, που για τη συλλογή και κάθε άλλη επεξεργασία τους απαιτείτο η συγκατάθεσή σας και παράλληλα, αφενός μεν, δεν είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του παραπάνω βασικού σκοπού επεξεργασίας από την εταιρεία μας, αφετέρου, δεν νομιμοποιούμασθε να προβούμε στην επεξεργασία τους δυνάμει άλλης νομικής βάσης.

 

Η «G.H.M. GROUP S.A.» δεν υποχρεούται να προβεί στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, όταν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη:

 

α) Για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση.

β) Για την τήρηση νομικής υποχρέωσης, που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

γ) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της επιχείρησης.

δ) Για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων της επιχείρησής μας.

 

4.  Δικαίωμα φορητότητας

Οι χρήστες και πελάτες μας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αναλάβετε τα προσωπικά δεδομένα, που σας αφορούν, εφόσον, πρόκειται για δεδομένα τα οποία συλλέξαμε και επεξεργαζόμασθε κατόπιν συγκατάθεσής σας και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου και εφόσον δεν ματαιώνει το βασικό σκοπό επεξεργασίας.

 

5.  Δικαίωμα εναντίωσης

Οι χρήστες και πελάτες μας έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που σας αφορούν, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, οι οποίες περιλαμβάνουν την περίπτωση, που η εταιρεία μας, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, έχει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας ή για τη θεμελίωση και άσκηση νομικών αξιώσεών της, δύναται να μην προβεί σε διακοπή της επεξεργασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των δεδομένων που σας αφορούν, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, περιλαμβανόμενης και της κατάρτισης του προφίλ σας, όπως αυτό ορίζεται στο νόμο.

 

6.  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Οι χρήστες και πελάτες μας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, όταν:

α) Αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας διόρθωσής τους σύμφωνα με τα παραπάνω.

β) Θεωρείτε ότι προβαίνουμε σε τυχόν παράνομη επεξεργασία, κάτι, το οποίο δεσμευόμαστε να αποφύγουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

γ) Αν χρειάζεσθε τα δεδομένα σας για την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τα χρειαζόμαστε για τους σκοπούς της επεξεργασίας μας.

δ) Κατά τη διάρκεια αναμονής των αποτελεσμάτων, στην περίπτωση που έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης και διενεργείται στάθμιση των συμφερόντων μας για την μη διακοπή της επεξεργασίας από την εταιρεία μας, λόγω επιτακτικών και νόμιμων λόγων που μας αφορούν.

 

7.  Δικαίωμα άρνησης δημιουργίας προφίλ και λήψης αυτοματοποιημένων αποφάσεων που σας αφορούν.

Στην περίπτωση, που η εταιρεία μας προβεί σε τυχόν λήψη αποφάσεων, που σας αφορούν και σας επηρεάζουν σημαντικά και που έχουν ως βάση την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, κατά την έννοια του νόμου, οι χρήστες και πελάτες μας έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε τα παραπάνω. Ωστόσο, το παραπάνω δικαίωμά σας υπόκειται σε περιορισμούς, όπως η περίπτωση που η απόφαση, που θα σας αφορά, είναι αναγκαία για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ μας, επιτρέπεται από το νόμο, έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

 

8.  Δικαίωμα Καταγγελίας

Σας γνωστοποιούμε ότι ο νόμος σας δίνει το δικαίωμα να υποβάλλετε σχετική καταγγελία ενώπιον των αρμόδιων εποπτικών αρχών, σε περίπτωση, που θεωρείτε ότι η εταιρεία μας προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά παράβαση των διατάξεων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου.

VIII. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η «G.H.M. GROUP S.A.» έχει λάβει επαρκή τεχνικά μέτρα ασφαλείας και διαθέτει διοικητικές δικλείδες, για να περιορίσει τους κινδύνους απώλειας, κατάχρησης, πρόσβασης από μη νομιμοποιούμενους τρίτους, γνωστοποίησης και κάθε είδους επέμβασης από μη νομιμοποιημένους τρίτους.  Ενδεικτικά, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο SSL, όπως αναφέρεται παραπάνω, firewalls, antispam, antimalware και antivirus, ενώ εφαρμόζουμε πολιτικές προστασίας, όσον αφορά τη φυσική πρόσβαση στα προσωπικά δεομένας των χρηστών και πελατών μας.

ΙΧ. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Η «G.H.M. GROUP S.A.», ως υπεύθυνη επεξεργασίας, καταβάλει εύλογες προσπάθειες, με βάση τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουμε, για να επαληθεύσει εάν υφίσταται νόμιμη και έγκυρη συγκατάθεση για την παροχή των υπηρεσιών και των πώληση των προϊόντων μας σε ανηλίκους, σύμφωνα με το νόμο.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

[Τελευταία ανανέωση 25.05.2018]

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Δέσμευσή μας είναι να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο νόμιμο, κατάλληλο και διαφανή. Αφιερώστε λίγο χρόνο σας για να διαβάσετε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους κύριους βασικούς όρους της.

Στο πλαίσιο αυτό, εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:  info@venerfashion.com.

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας (εφεξής «Πολιτική») έχει δημιουργηθεί από τη «G.H.M. GROUP S.A.», ως υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας μας και των πελατών του e-shop μας (εφεξής «χρήστες» και «πελάτες»), και αποτυπώνει τον τρόπο επεξεργασίας τους, ο οποίος τελεί σε απόλυτη συμμόρφωση με τις διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR). 

Η παρούσα Πολιτική είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ), και πληροί την υποχρέωσή μας περί γνωστοποίησης και ενημέρωσης των χρηστών και πελατών μας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμασθε.

ΙΙ. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η «G.H.M. GROUP S.A.» δηλώνει, ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και πελατών της διέπεται από την παρούσα Πολιτική και τους κανόνες των διατάξεων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και δεσμεύεται, ότι η παρούσα Πολιτική και κάθε σχετική πρακτική της θα αναμορφώνεται και προσαρμόζεται πάντα στις επιταγές της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η «G.H.M. GROUP S.A.» δηλώνει ότι:

·        Επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πελατών της, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους συλλέγονται και αναφέρονται παρακάτω ή με άλλο τρόπο γνωστοποιούνται στους χρήστες και πελάτες της.

·        Λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο, ώστε να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία τους θα πραγματοποιείται πάντα υπό σύννομο, θεμιτό και διαφανή τρόπο.

·        Επεξεργάζεται όσα δεδομένα είναι, κατ’ ελάχιστον, απαραίτητα για τους ως άνω σκοπούς και την αλληλεπίδρασή της με τους χρήστες και πελάτες της και τηρεί αυτά για χρονικό διάστημα, που απαιτείται για τους επιχειρηματικούς σκοπούς της ή μέχρι την άρση της συγκατάθεσης των χρηστών και πελατών της.

 Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής και σύμφωνα με το Νόμο:

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία, μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο.

«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» είναι κάθε ενέργεια, που ενέχει χρήση των προσωπικών δεδομένων όπως η συλλογή, αποθήκευση, οργάνωση, η διαβίβαση και γνωστοποίηση σε τρίτους, κάθε μορφής διάθεση, διαγραφή και καταστροφή.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το πρόσωπο, που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

«Συγκατάθεση» είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.

ΙΙΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας, υπό την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «G.H.M. GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «G.H.M. GROUP S.A.», η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, με ΑΦΜ 999991577/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (τηλ.: 210 9852946), στην οποία και δύνανται να απευθύνονται οι χρήστες και πελάτες μας, για οποιοδήποτε ζήτημα τυχόν ανακύπτει, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, διά αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  info@venerfashion.com ή μέσω φόρμας επικοινωνίας http://www.vener.gr/gr/contact

 

ΙV. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμασθε

Η «G.H.M. GROUP S.A επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πελατών της, όπως:

·        Πλήρες ονοματεπώνυμο

·        Στοιχεία αλληλογραφίας – διεύθυνση

·        Αριθμούς σταθερού και κινητού τηλεφώνου

·        Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail),

·        ΑΦΜ- Δ.Ο.Υ. (στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί έκδοση τιμολογίου)

·        Ημερομηνία γέννησης (στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί έκδοση τιμολογίου)

·        Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σας (σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων).

Επιπλέον, κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα και το e-shop μας, συλλέγονται αυτόματα δεδομένα, μέσω χρήσης cookies, google analytics και λοιπών τεχνικών μεθόδων, όπως:

·        Η IP διεύθυνση (διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου)

·        Δεδομένα σχετικά με την περιήγησή σας στο διαδίκτυο ή σε σχέση το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε ή σχετικά με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας (ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε, ημερομηνία και διάρκεια επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, τύπος και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, λειτουργικό σύστημα).

 

Πως συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Η «G.H.M. GROUP S.A συλλέγει προσωπικά δεδομένα, είτε απευθείας από εσάς, είτε με χρήση αυτοματοποιημένων τεχνικών μέσων, κάθε φορά που:

·        επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας,

·        κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας (πώληση προϊόντων) μέσω του e-shop μας, ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας ή μη ολοκλήρωσης της παραγγελίας,

·        εγγράφεστε στη φόρμα εγγραφής πελάτη,

·        εγγράφεστε στη φόρμα μας για τη λήψη newsletter από την εταιρεία μας και άλλων διαφημιστικών – προωθητικών ενεργειών,

·        συμπληρώνετε ηλεκτρονικά τις φόρμες επικοινωνίας και εν γένει τις φόρμες για την υποστήριξη της πώλησης (φόρμα υπαναχώρησης από πώληση, επιστροφής προϊόντος κ.λπ.), καθώς και

·        όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφώνου για οποιαδήποτε αιτία. 

 

Χρήση Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, στο κινητό ή το tablet σας και κάθε άλλη συσκευή, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας και το e-shop μας και καταγράφουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή σας, όπως τις προτιμήσεις σας και αν έχετε επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπό μας. Τα cookies χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας γιατί μας βοηθούν να σας παρέχουμε μία καλύτερη, γρηγορότερη (βελτιωμένη ταχύτητα των αναζητήσεων) και ασφαλέστερη περιήγηση, καθώς και για λόγους διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων και της εταιρείας μας και προγραμματισμού των πόρων μας. Τα Cookies μας βοηθούν να προσαρμόσουμε τον ιστότοπό μας στις προσωπικές ανάγκες των χρηστών και πελατών μας, στα ατομικά ενδιαφέροντά τους, με βάση δεδομένα, που λαμβάνουμε σχετικά με την ικανοποίηση των καταναλωτών και να ενισχύσουμε το φιλικό προς τους χρήστες – πελάτες μας χαρακτήρα της ιστοσελίδας μας. Για παράδειγμα, τα Cookies μας βοηθούν να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα κ.λπ.) και να τις χρησιμοποιήσουμε κατά την περιήγησή σας και στις μελλοντικές επισκέψεις.

 

Κάθε φορά που εισέρχεσθε στην ιστοσελίδα www.vener.gr ή επισκέπτεσθε το e-shop μας, που διατίθεται μέσω της παραπάνω ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε δεδομένα σας, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, μέσω της χρήσης cookies, όπως:

·        Δεδομένα (τεχνικές πληροφορίες) ώστε να σας αναγνωρίζουμε όταν συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας (π.χ. IP διεύθυνση, χρησιμοποιούμενος browser κ.λπ.).

·        Δεδομένα γεωεντοπισμού, π.χ. σημείο πρόσβασης wi-fi.

·        Δεδομένα αναφορικά με τις σελίδες, στις οποίες περιηγηθήκατε κατά την παραμονή σας στην ιστοσελίδα μας.

·        Δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις περιήγησής σας, όπως την επιλεγείσα γλώσσα, το μέγεθος κειμένου, τη διάταξη σελίδας ή τα χρώματα.

·        Δεδομένα σχετικά με τα προϊόντα που επιλέξατε (π.χ. ποια προϊόντα προσθέσατε στο καλάθι αγορών σας), ακόμη και αν δεν ολοκληρώθηκε η παραγγελία σας.

·        Αριθμός των επισκεπτών της ιστοσελίδα μας, του e-shop μας, συχνότητα επίσκεψης κάθε σελίδας του ιστοτόπου μας (ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας).

·        Πηγές επισκεψιμότητας (δηλαδή, από ποια ιστοσελίδα παραπεμφθήκατε στη δική μας).

 

Ωστόσο, δεν αποθηκεύουμε στα δεδομένα των Cookies μας πληροφορίες σχετικά με εσάς, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή σας. Αποθηκεύουμε μόνο το μοναδικό αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας, το οποίο μας βοηθά να ανακτήσουμε το προφίλ και τις προτιμήσεις χρήστη κατά την επόμενη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

 

Χρήση Google Analytics

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Google Analytics, μία υπηρεσία διαδικτυακών αναλύσεων, η οποία χρησιμοποιεί τα Cookies, για να αναλύσει τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας από το χρήστη. Μέσω της εν λόγω τεχνολογίας, συλλέγουμε ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης, όπως, αναφορές για συγκεντρωτικά ανώνυμα δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα ποιοι είναι οι επισκέπτες μας.

 

Χρήση Πλατφόρμας Mailchimp.

Στο πλαίσιο της διαφημιστικής πολιτικής μας, μέσω της πλατφόρμας Mailchimp.com συλλέγουμε τις πληροφορίες σχετικά με το ποιοι χρήστες-πελάτες ανοίγουν τα newsletters, τα προωθητικά μηνύματα (π.χ. ποσοστά ανοίγματος, επισκεψιμότητα).

 

Χρήση Πρωτοκόλλου SSL(Secure Sockets Layer)

H ιστοσελίδα μας (www.venerfashion.com) χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL για ασφαλείς OnLine εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, όπως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και η διεύθυνσή σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να μεταβληθούν κατά την ηλεκτρονική μεταφορά τους μέσω διαδικτύου. Το πρωτόκολλο SSL αποτελεί σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί, όλες οι πληροφορίες, που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server), να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει, εάν τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί κατά τη μεταφορά.

Το πιστοποιητικό SSL της VENER έχει εκδοθεί από την πρωτοπόρο εταιρία πιστοποίησης VeriSign.

IV. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με το Νόμο και για τους οποίους νομιμοποιούμασθε ως εξής:

 

ΣΚΟΠΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Παροχή των υπηρεσιών μας: Βασικός σκοπός μας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι η εξ’ αποστάσεως πώληση των προϊόντων μας μέσω του e-shop μας. Περιλαμβάνεται:

·        η κατάρτιση και εκτέλεση σύμβασης πώλησης

·        η πληρωμή και η παράδοση των προϊόντων

·        η επικοινωνία για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας

·        η επικοινωνία για την εν γένει πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα μας και τις παραγγελίες σας.

Εκτέλεση σύμβασης

 

Διαφήμιση - Προωθητικές ενέργειες: Συλλέγουμε και επεξεργαζόμασθε τα προσωπικά δεδομένα σας για την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Περιλαμβάνεται:

·        η αποστολή newsletter και προωθητικών – διαφημιστικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα μας, την ιστοσελίδα μας, την εταιρεία μας, τις ενέργειες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας

·        η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω Cookies, google analytics κ.λπ.

Συγκατάθεση χρηστών και πελατών

Βελτίωση των υπηρεσιών μας. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμασθε τα προσωπικά δεδομένα σας, ώστε να συνάγουμε χρήσιμες πληροφορίες που θα μας βοηθήσει να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας. Περιλαμβάνεται η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω Cookies, google analytics κ.λπ.

Συγκατάθεση χρηστών και πελατών

Συνδρομή των δημοσίων αρχών όταν υποχρεούμαστε εκ του νόμου π.χ. για την έρευνα και εξάλειψη ποινικών αδικημάτων κ.λπ. καθώς και για τη συμμόρφωσή μας με τις φορολογικές υποχρεώσεις μας και τις εν γένει υποχρεώσεις μας προς τις δημόσιες αρχές.

Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση

 

Άσκηση νομίμων δικαιωμάτων και υποστήριξη νομίμων αξιώσεών μας.

Επεξεργαζόμασθε τα προσωπικά δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και τήρησης αυτών, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων και την προάσπιση και διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεων της εταιρείας μας.

Προστασία εννόμων συμφερόντων Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Η «G.H.M. GROUP S.A.» μπορεί να επεξεργαστεί περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο, α) εάν ο σκοπός της περαιτέρω επεξεργασίας είναι συμβατός με τον σκοπό της αρχικής συλλογής των Προσωπικών σας δεδομένων, β) εάν παράσχετε τη συναίνεσή σας για περαιτέρω επεξεργασία για σκοπό, που είναι νέος και μη συμβατός με τον σκοπό της αρχικής συλλογής των Προσωπικών σας δεδομένων. Η «G.H.M. GROUP S.A.» θα σας γνωστοποιεί, με σχετικό αίτημα για τη συναίνεσή σας, εφόσον απαιτείται εκ του νόμου, κάθε άλλο σκοπό επεξεργασίας, που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Πολιτική και δεν είναι συμβατός με τους ως άνω σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας.

V. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πελατών μας δύνανται να κοινοποιηθούν, για το σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης προϊόντων και την ολοκλήρωσή της, στις κάτωθι κατηγορίες αποδεκτών:

·        Συνεργαζόμενη ιδιωτική μεταφορική εταιρεία

·        Συνεργαζόμενη ιδιωτική εταιρεία ταχυμετοφορών (courier)

·        ΕΛΤΑ

·        Πάροχοι υπηρεσιών σχετικά με την διαδικασία πληρωμής των προϊόντων μας (βλ. και διαδικασία πληρωμής με πιστωτική κάρτα).

Επιπρόσθετα, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε δεδομένα, που σας αφορούν, σε δημόσιες αρχές, στις περιπτώσεις, που υποχρεούμαστε εκ του νόμου.

VI. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «G.H.M. GROUP S.A.» αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα σας, με τις εξαιρέσεις, που καταγράφονται στην παρούσα Πολιτική, υπό τις προϋποθέσεις των αναλαμβανόμενων με την παρούσα Δεσμεύσεών της, για όσο χρονικό διάστημα απαιτούν οι σκοποί της επεξεργασίας, όπως αναφέρονται παραπάνω ή έχετε ενημερωθεί με άλλο νόμιμο μέσο, υπό την αίρεση της άρσης της συγκατάθεσής σας για τις περιπτώσεις των προσωπικών δεδομένων, που αυτή προ-απαιτείται. Η «G.H.M. GROUP S.A.» δεσμεύεται ότι θα καταστρέφει με ασφαλή τρόπο τα στοιχεία που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πελατών της, μετά το πέρας της χρονικής διάρκειας της ανάγκης επεξεργασίας αυτών.

VII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΠΕΛΑΤΩΝ

Η γνώση σας για τα δικαιώματά σας, αναφορικά με την επεξεργασία από την εταιρεία μας των προσωπικών δεδομένων σας, είναι σημαντική για εμάς. Για την άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων σας, και για τη λήψη αντιγράφων των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@venerfashion.com. Παρακαλείσθε να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι στα ερωτήματά –αιτήματά σας. Η «G.H.M. GROUP S.A.» μπορεί να απαντήσει σωστά και να ικανοποιήσει αιτήματα, μόνο όταν διατυπώνονται με σαφήνεια και λεπτομερώς. Η «G.H.M. GROUP S.A.» θα χρειαστεί να επαληθεύσει την ταυτότητά σας, μέσω επίδειξης έγκυρου εγγράφου αναγνώρισης, προκειμένου να αποφευχθεί η απόπειρα άλλου να ασκήσει τα δικαιώματά σας.

1.  Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας.

Η παρούσα Πολιτική συνιστά από μέρους μας ικανοποίηση του δικαιώματός σας στην πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς, με αυτήν, σας γνωστοποιούμε το σύνολο της επεξεργασίας που διενεργούμε σε αυτά. Εν τούτοις, όλοι οι χρήστες και πελάτες μας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε κάθε ειδικότερη ενημέρωση, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, που αφορούν, προσωπικά, τον καθένα από εσάς και συγκεκριμένα:

·        ποια προσωπικά δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία

·        για ποιους σκοπούς

·        τους αποδέκτες κοινοποίησής τους

·        το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους

·        αν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη κατάρτιση προφίλ με βάση τα προσωπικά δεδομένα σας

 

2.  Δικαίωμα διόρθωσης

Οι χρήστες και πελάτες μας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρεία μας να προβούμε σε διόρθωση ανακριβών (ή που έχουν πάψει να είναι ακριβή) προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

Η «G.H.M. GROUP S.A.» δεσμεύεται ότι θα διεκπεραιώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κάθε νόμιμο αίτημά σας για διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας.

 

3.  Δικαίωμα διαγραφής

 

Οι χρήστες και πελάτες μας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρεία μας να προβούμε σε διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, που σας αφορούν. Η «G.H.M. GROUP S.A.» δεσμεύεται ότι θα προβεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε λήψη κάθε εύλογου μέτρου για τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων, εφόσον:

 

α) Τα δεδομένα σας αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για το βασικό σκοπό της επεξεργασίας τους από την εταιρεία μας (παροχή των υπηρεσιών μας - πώληση προϊόντων).

β) Τα δεδομένα σας αυτά υπάγονται σε αυτά, που για τη συλλογή και κάθε άλλη επεξεργασία τους απαιτείτο η συγκατάθεσή σας και παράλληλα, αφενός μεν, δεν είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του παραπάνω βασικού σκοπού επεξεργασίας από την εταιρεία μας, αφετέρου, δεν νομιμοποιούμασθε να προβούμε στην επεξεργασία τους δυνάμει άλλης νομικής βάσης.

 

Η «G.H.M. GROUP S.A.» δεν υποχρεούται να προβεί στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, όταν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη:

 

α) Για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση.

β) Για την τήρηση νομικής υποχρέωσης, που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

γ) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της επιχείρησης.

δ) Για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων της επιχείρησής μας.

 

4.  Δικαίωμα φορητότητας

Οι χρήστες και πελάτες μας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αναλάβετε τα προσωπικά δεδομένα, που σας αφορούν, εφόσον, πρόκειται για δεδομένα τα οποία συλλέξαμε και επεξεργαζόμασθε κατόπιν συγκατάθεσής σας και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου και εφόσον δεν ματαιώνει το βασικό σκοπό επεξεργασίας.

 

5.  Δικαίωμα εναντίωσης

Οι χρήστες και πελάτες μας έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που σας αφορούν, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, οι οποίες περιλαμβάνουν την περίπτωση, που η εταιρεία μας, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, έχει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας ή για τη θεμελίωση και άσκηση νομικών αξιώσεών της, δύναται να μην προβεί σε διακοπή της επεξεργασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των δεδομένων που σας αφορούν, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, περιλαμβανόμενης και της κατάρτισης του προφίλ σας, όπως αυτό ορίζεται στο νόμο.

 

6.  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Οι χρήστες και πελάτες μας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, όταν:

α) Αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας διόρθωσής τους σύμφωνα με τα παραπάνω.

β) Θεωρείτε ότι προβαίνουμε σε τυχόν παράνομη επεξεργασία, κάτι, το οποίο δεσμευόμαστε να αποφύγουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

γ) Αν χρειάζεσθε τα δεδομένα σας για την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τα χρειαζόμαστε για τους σκοπούς της επεξεργασίας μας.

δ) Κατά τη διάρκεια αναμονής των αποτελεσμάτων, στην περίπτωση που έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης και διενεργείται στάθμιση των συμφερόντων μας για την μη διακοπή της επεξεργασίας από την εταιρεία μας, λόγω επιτακτικών και νόμιμων λόγων που μας αφορούν.

 

7.  Δικαίωμα άρνησης δημιουργίας προφίλ και λήψης αυτοματοποιημένων αποφάσεων που σας αφορούν.

Στην περίπτωση, που η εταιρεία μας προβεί σε τυχόν λήψη αποφάσεων, που σας αφορούν και σας επηρεάζουν σημαντικά και που έχουν ως βάση την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, κατά την έννοια του νόμου, οι χρήστες και πελάτες μας έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε τα παραπάνω. Ωστόσο, το παραπάνω δικαίωμά σας υπόκειται σε περιορισμούς, όπως η περίπτωση που η απόφαση, που θα σας αφορά, είναι αναγκαία για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ μας, επιτρέπεται από το νόμο, έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

 

8.  Δικαίωμα Καταγγελίας

Σας γνωστοποιούμε ότι ο νόμος σας δίνει το δικαίωμα να υποβάλλετε σχετική καταγγελία ενώπιον των αρμόδιων εποπτικών αρχών, σε περίπτωση, που θεωρείτε ότι η εταιρεία μας προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά παράβαση των διατάξεων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου.

VIII. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η «G.H.M. GROUP S.A.» έχει λάβει επαρκή τεχνικά μέτρα ασφαλείας και διαθέτει διοικητικές δικλείδες, για να περιορίσει τους κινδύνους απώλειας, κατάχρησης, πρόσβασης από μη νομιμοποιούμενους τρίτους, γνωστοποίησης και κάθε είδους επέμβασης από μη νομιμοποιημένους τρίτους.  Ενδεικτικά, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο SSL, όπως αναφέρεται παραπάνω, firewalls, antispam, antimalware και antivirus, ενώ εφαρμόζουμε πολιτικές προστασίας, όσον αφορά τη φυσική πρόσβαση στα προσωπικά δεομένας των χρηστών και πελατών μας.

ΙΧ. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Η «G.H.M. GROUP S.A.», ως υπεύθυνη επεξεργασίας, καταβάλει εύλογες προσπάθειες, με βάση τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουμε, για να επαληθεύσει εάν υφίσταται νόμιμη και έγκυρη συγκατάθεση για την παροχή των υπηρεσιών και των πώληση των προϊόντων μας σε ανηλίκους, σύμφωνα με το νόμο.

 
ΙΔΕΕΣ & ΣΤΥΛ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΝΕΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΡΙΕΡΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future