ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

H Ιστοσελίδα www.venerfashion.com περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία «VENER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «VENER Α.E.» (ΑΦΜ 999991577, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ). Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.
Η «VENER Α.Ε.» καταβάλει καθημερινά κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Το e-shop της VENER A.E. απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του internet που επιθυμούν την άμεση ενημέρωσή τους στα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσα από το e-shop, κατόπιν εξ’ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων της εταιρείας.

Η «VENER Α.Ε.» στοχεύει αποκλειστικά στην άμεση εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη, επιδεικνύοντας συνεχή υπευθυνότητα σε όλη την πορεία της επιχειρηματικής της ανάπτυξης.
Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις τους και χωρίς να επηρεάζονται από τετελεσμένες καταστάσεις.
Ο χρήστης του δικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους.
Θεωρούμε υποχρέωσή μας ο πελάτης της VENER να είναι πάντα ενημερωμένος και διασφαλισμένος. Για το λόγο αυτό ενημερώνουμε τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος μας για τα ακόλουθα θέματα:

Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της «VENER Α.Ε.», θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων από πλευράς σας. Προκειμένου να παραγγείλετε ένα είδος μας θα σας ζητηθεί πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής Τ.Κ, αριθμοί σταθερού και κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός και η ημερομηνία λήξεως της κάρτας καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας.
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα επιτρέψουμε την αποκάλυψη, δημοσιοποίηση, ή πώλησή τους σε τρίτους εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ακόμη επίπεδο ασφάλειας.

Β. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

H Ιστοσελίδα www.venerfashion.com χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, όπως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και η διεύθυνσή σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να μεταβληθούν κατά την ηλεκτρονική μεταφορά τους μέσω διαδικτύου.Το πιστοποιητικό SSL της VENER έχει εκδοθεί από την πρωτοπόρο εταιρία πιστοποίησης VeriSign.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) αποτελεί σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί κατά τη μεταφορά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Οι δημιουργοί φωτογραφιών (ως πρωτοτύπων έργων του πνεύματος), σύμφωνα με την διάταξη 2 §1 της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης – Παρισίων, του άρθρου 2 §1 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα, και της Οδηγίας 93/98 ΕΚ, έχουν συμφωνήσει να μεταβιβάζεται αυτοδίκαια (κατά το άρθρο 32 § 2 του Ν. 2121/93, όπως ισχύει σήμερα) στην «Εταιρεία» το περιουσιακό δικαίωμα και το σύνολο των εξουσιών τους επ’ αυτού, σχετικά με κάθε φωτογραφία που θα δημιουργούν και έχουν αποδεχθεί ότι η «Εταιρεία» θα έχει την πλήρη εκμετάλλευση των έργων αυτών χωρίς περιορισμό, καθώς και τα δικαιώματα τροποποίησης, αναπαραγωγής, ένταξης και πολλαπλασιασμού για όλη τη διάρκειά της (άρθρο 9 της Συνθήκης WIPO για την πνευματική ιδιοκτησία που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 3184/2003 – ΦΕΚΑ’ 228/26.09.2003, 12 της Συμφωνίας TRIPS για τα δικαιώματα της διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του Εμπορίου, που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2290/1995 [ΦΕΚ Α’ 28] καθώς και το άρθρο 6 της Οδηγίας 93/98.

Γ. ΤΟ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

Τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στις ιστοσελίδες μας και κάνοντας "κλικ" στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος.

Δ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΣΩ E-SHOP:

Συμπλήρωση ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.
Ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, με την ηλεκτρονική επιλογή «ΑΠΟΔΟΧΗ» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, το www.venerfashion.com , προσφέρει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:
● Με τη χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας.
Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας αποστολής των προϊόντων. Το www.venerfashion.com έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας.
Επίσης για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας είναι απαραίτητο να αναγράφετε τηλέφωνο επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Επιλέγοντας αυτό τοv τρόπο πληρωμής, θα πρέπει για δική σας ασφάλεια, να είστε παρόντες κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, έχοντας μαζί σας την πιστωτική κάρτα που δηλώσατε κατά την αγορά, καθώς και την αστυνομική σας ταυτότητα. Σε περίπτωση που αδυνατείτε να παραλάβετε προσωπικά την παραγγελία σας, το τρίτο πρόσωπο που θα την παραλάβει, οφείλει να αναγράψει ονοματεπώνυμο και αρ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, επιδεικνύοντας παράλληλα κάποιο στοιχείο ταυτοπροσωπίας του χρήστη.

● Με αντικαταβολή (μόνο για την Ελλάδα) κατά την παραλαβή των προϊόντων.
Σας υπενθυμίζουμε ότι το www.venerfashion.com για κάθε αγορά (εντός Ελλάδος) παρέχει στους πελάτες του ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά.

Με PayPal.
Το PayPal είναι μια διαδικασία ηλεκτρονικών πληρωμών, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για ασφαλείς συναλλαγές στο διαδίκτυο και αναλαμβάνει να πληρώνει τα ηλεκτρονικά καταστήματα για λογαριασμό σας. Για να ενεργοποιήσετε αυτή την υπηρεσία παρακαλούμε συνδεθείτε εδώ.

Με κατάθεση στη τράπεζα
Όταν κατά την παραγγελία σας και επιλέξετε κατάθεση σε τράπεζα μπορείτε είτε να καταθέσετε τα χρήματα στην πλησιέστερη σε σας τράπεζα, κατά προτίμηση (Alpha Bank-Pireus Bank), είτε να γίνει η κατάθεση μέσω e-banking.
Alpha Bank IBAN: GR2901403460346002320001381
Pireus Bank IBAN: GR0801720850005085071247868


Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να αναφέρετε στην αιτιολογία, τον αριθμό της παραγγελίας σας. Έπειτα μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο order@vener.gr  επισημαίνοντας τον αριθμό της παραγγελίας σας. Η διαδικασία οργάνωσης της παραγγελίας σας ξεκινά την στιγμή που θα ενημερωθούμε ότι κατατέθηκαν τα χρήματα.

Σημείωση: Οι πελάτες που επιλέγουν ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τράπεζα θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την κατάθεση εντός (2) δύο εργάσιμων ημερών, ειδάλλως, η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτομάτως.

Ο καταναλωτής μέσω του δικτυακού τόπου ενημερώνεται από την εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, για την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα, τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης, τη διάρκειας ισχύος και την τιμή τής ενδεχόμενης προσφοράς, καθώς και το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο καταναλωτής λαμβάνει διαδικτυακά αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει και να εκτυπώσει.
Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (23%), ενώ το www.venerfashion.com επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό. Η πολιτική των τιμών του www.venerfashion.com είναι η ίδια παντού, τόσο σε φυσικά καταστήματα όσο και στο ηλεκτρονικό του κατάστημα.

Σημείωση: Οι πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε τυχόν έξτρα χρεώσεις που δύνανται να προκύψουν από διαφορές στην ισοτιμία, εκτελωνισμούς, εισαγωγικούς δασμούς, περιορισμούς των προϊόντων και άλλες τοπικές απαιτήσεις για τις οποίες η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.


Ε. ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Οι παραδόσεις των προϊόντων που αφορούν στο Νομό Αττικής και την υπόλοιπη Ελλάδα προσφέρονται από τη VENER AE εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και διεκπεραιώνονται μέσω της Γενικής Ταχυδρομικής εντός 3-4 εργάσιμων ημερών, εφόσον το προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο και είναι κατόπιν παραγγελίας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Για τις παραδόσεις σε χώρες εκτός Ελλάδος οι χρεώσεις έχουν ως εξής:
Για αγορές άνω των 150€ τα μεταφορικά κόστη είναι δωρεάν.
Για αγορές κάτω των 150€ η επιβάρυνση για τα μεταφορικά είναι 12€ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%) για την απλή αποστολή (6-7 ημέρες) και 18€ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%) για την ταχεία αποστολή (2-3 μέρες).

Τo www.venerfashion.com συνεργάζεται με αξιόπιστες εταιρίες ταχυμεταφοράς (courier) ώστε να παραδίδονται τα προϊόντα ασφαλώς και μέσα στο χρόνο που ορίστηκε. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της παραγγελίας για λόγους που δεν αφορούν σε υπαιτιότητα της εταιρείας VENER, το www.venerfashion.com δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης.

Για τις παραγγελίες που καταχωρούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή η επεξεργασία γίνεται αυθημερόν (09:00-14:00). Για όσες παραγγελίες ληφθούν μετά το πέρας των 14:00 η επεξεργασία θα υλοποιείται την επομένη. Για τις παραγγελίες που καταχωρούνται Σάββατο & Κυριακή η επεξεργασία θα γίνεται Δευτέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε τυχόν έξτρα χρεώσεις που δύνανται να προκύψουν από διαφορές στην ισοτιμία, εκτελωνισμούς, εισαγωγικούς δασμούς, περιορισμούς των προϊόντων και άλλες τοπικές απαιτήσεις για τις οποίες η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.


ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε μια παραγγελία εντός μίας ώρας από την πραγματοποίησή της. Μετα το πέρας του προαναφερθέντος χρόνου η ακύρωση δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής, εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε μόνο για το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής σας αφορά σε λάθος της εταιρείας VENER αναλαμβάνουμε πλήρως το κόστος επιστροφής του προϊόντος.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, υποχρεούστε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το ειδικό «έντυπο επιστροφής» που θα βρείτε εδώ. Υποχρεούστε να αποστείλετε το προϊόν στην άρτια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του και επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος. Επιπλέον, οφείλετε να συμπεριλάβετε την απόδειξη λιανικής πώλησης, ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης υπαναχώρησης. Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή εφόσον ελεγχθεί και εγκριθεί από την εταιρία VENER.
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως, αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου με τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, θα ολοκληρωθεί η επιστροφή των χρημάτων σας εντός 12 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Σε περίπτωση που ο λόγος επιστροφής αφορά σε λάθος της εταιρείας, η VENER δεσμεύεται να αποστείλει εκ νέου courier στην διεύθυνση που μας έχετε ορίσει, για την παραλαβή της παραγγελίας με δικά της έξοδα. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί την επιστροφή της παραγγελίας του χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα της εταιρείας, τότε τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον ίδιο τον καταναλωτή, ο οποίος θα φέρει και την ευθύνη για την απώλεια, καταστροφή ή μεταβολή των επιστρεφόμενων προϊόντων μέχρι την παραλαβή τους. Από τη στιγμή που το προϊόν φύγει από εσάς, η VENER το παραλαμβάνει εντός 2-3 εργάσιμων ημερών μέσω της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ για τις επιστροφές εντός Ελλάδος ή εντός 5-6 εργάσιμων ημερών για επιστροφές από χώρες του εξωτερικού μέσω της UPS. Σε περίπτωση που επιλέξετε άλλες μεταφορικές εταιρείες, δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία εγγύηση για τους χρόνους παραλαβής των προϊόντων που μας επιστρέφετε. Αφού παραλάβουμε το προϊόν, θα επεξεργαστούμε άμεσα το αίτημά σας και θα σας ενημερώσουμε με e-mail για τον τρόπο διεκπεραίωσής του σε διάστημα 6-7 ημερών. Η VENER θέλοντας να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας δίνει το δικαίωμα να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονό σας ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής εκτέλεσης της, μπορείτε να πατήσετε ‘ακύρωση’ και διακόπτεται αυτόματα η διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας και πριν την αποστολή των προϊόντων, επικοινωνήστε μαζί μας στο orders@vener.gr και η παραγγελία σας θα ακυρωθεί το συντομότερο δυνατόν

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η εταιρεία δεν δύναται να παρέχει δικαίωμα αντικατάστασης. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής θέλει να αλλάξει το εκάστοτε προϊόν υποχρεούται να το επιστρέψει στην εταιρεία ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία και να πραγματοποιήσει νέα παραγγελία. Εάν ο λόγος επιστροφής αφορά σε λάθος της εταιρείας το κόστος επιστροφής βαραίνει την τελευταία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία το παραλάβατε μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σημάνσεων του προϊόντος (καρτελάκια-ετικέτες). Διευκρινίζεται ότι το επιστρεφόμενο προϊόν δεν πρέπει να έχει φορεθεί (πέρα από τη δοκιμή), σιδερωθεί, πλυθεί, ή υποστεί οιαδήποτε άλλη διαδικασία καθαρισμού.
- Το είδος που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από το συμπληρωμένο «έντυπο επιστροφής» που θα βρείτε εδώ εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Σημείωση:
- Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί κατά παραγγελία (Custom Size).
- Οι προσφορές δεν επιστρέφονται και δεν αλλάζονται.

Όλα τα προϊόντα που επιστρέφονται στις αποθήκες της VENER υπόκεινται σε σχολαστικό ποιοτικό έλεγχο πριν την αποδοχή της επιστροφής χρημάτων.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των πωλουμένων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα κατά τον ποιοτικό έλεγχο στο προϊόν που επεστράφη, η εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον καταναλωτή για την επίλυση του ζητήματος.

Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι:

VENER GROUP S.A.
Λ. Αγίου Δημητρίου 300,
173 42, Άγιος Δημήτριος, Αθήνα
Τ: 0030 210 9852946-7


ΔΙΑΦΟΡΑ

 Ανωτέρα βία
Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η VENER δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.

 Τροποποίηση των όρων του παρόντος
Το www.venerfashion.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρεία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

H Ιστοσελίδα www.venerfashion.com περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία «VENER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «VENER Α.E.» (ΑΦΜ 999991577, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ). Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.
Η «VENER Α.Ε.» καταβάλει καθημερινά κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Το e-shop της VENER A.E. απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του internet που επιθυμούν την άμεση ενημέρωσή τους στα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσα από το e-shop, κατόπιν εξ’ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων της εταιρείας.

Η «VENER Α.Ε.» στοχεύει αποκλειστικά στην άμεση εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη, επιδεικνύοντας συνεχή υπευθυνότητα σε όλη την πορεία της επιχειρηματικής της ανάπτυξης.
Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις τους και χωρίς να επηρεάζονται από τετελεσμένες καταστάσεις.
Ο χρήστης του δικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους.
Θεωρούμε υποχρέωσή μας ο πελάτης της VENER να είναι πάντα ενημερωμένος και διασφαλισμένος. Για το λόγο αυτό ενημερώνουμε τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος μας για τα ακόλουθα θέματα:

Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της «VENER Α.Ε.», θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων από πλευράς σας. Προκειμένου να παραγγείλετε ένα είδος μας θα σας ζητηθεί πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής Τ.Κ, αριθμοί σταθερού και κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός και η ημερομηνία λήξεως της κάρτας καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας.
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα επιτρέψουμε την αποκάλυψη, δημοσιοποίηση, ή πώλησή τους σε τρίτους εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ακόμη επίπεδο ασφάλειας.

Β. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

H Ιστοσελίδα www.venerfashion.com χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, όπως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και η διεύθυνσή σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να μεταβληθούν κατά την ηλεκτρονική μεταφορά τους μέσω διαδικτύου.Το πιστοποιητικό SSL της VENER έχει εκδοθεί από την πρωτοπόρο εταιρία πιστοποίησης VeriSign.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) αποτελεί σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί κατά τη μεταφορά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Οι δημιουργοί φωτογραφιών (ως πρωτοτύπων έργων του πνεύματος), σύμφωνα με την διάταξη 2 §1 της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης – Παρισίων, του άρθρου 2 §1 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα, και της Οδηγίας 93/98 ΕΚ, έχουν συμφωνήσει να μεταβιβάζεται αυτοδίκαια (κατά το άρθρο 32 § 2 του Ν. 2121/93, όπως ισχύει σήμερα) στην «Εταιρεία» το περιουσιακό δικαίωμα και το σύνολο των εξουσιών τους επ’ αυτού, σχετικά με κάθε φωτογραφία που θα δημιουργούν και έχουν αποδεχθεί ότι η «Εταιρεία» θα έχει την πλήρη εκμετάλλευση των έργων αυτών χωρίς περιορισμό, καθώς και τα δικαιώματα τροποποίησης, αναπαραγωγής, ένταξης και πολλαπλασιασμού για όλη τη διάρκειά της (άρθρο 9 της Συνθήκης WIPO για την πνευματική ιδιοκτησία που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 3184/2003 – ΦΕΚΑ’ 228/26.09.2003, 12 της Συμφωνίας TRIPS για τα δικαιώματα της διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του Εμπορίου, που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2290/1995 [ΦΕΚ Α’ 28] καθώς και το άρθρο 6 της Οδηγίας 93/98.

Γ. ΤΟ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

Τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στις ιστοσελίδες μας και κάνοντας "κλικ" στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος.

Δ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΣΩ E-SHOP:

Συμπλήρωση ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.
Ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, με την ηλεκτρονική επιλογή «ΑΠΟΔΟΧΗ» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, το www.venerfashion.com , προσφέρει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:
● Με τη χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας.
Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας αποστολής των προϊόντων. Το www.venerfashion.com έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας.
Επίσης για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας είναι απαραίτητο να αναγράφετε τηλέφωνο επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Επιλέγοντας αυτό τοv τρόπο πληρωμής, θα πρέπει για δική σας ασφάλεια, να είστε παρόντες κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, έχοντας μαζί σας την πιστωτική κάρτα που δηλώσατε κατά την αγορά, καθώς και την αστυνομική σας ταυτότητα. Σε περίπτωση που αδυνατείτε να παραλάβετε προσωπικά την παραγγελία σας, το τρίτο πρόσωπο που θα την παραλάβει, οφείλει να αναγράψει ονοματεπώνυμο και αρ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, επιδεικνύοντας παράλληλα κάποιο στοιχείο ταυτοπροσωπίας του χρήστη.

● Με αντικαταβολή (μόνο για την Ελλάδα) κατά την παραλαβή των προϊόντων.
Σας υπενθυμίζουμε ότι το www.venerfashion.com για κάθε αγορά (εντός Ελλάδος) παρέχει στους πελάτες του ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά.

Με PayPal.
Το PayPal είναι μια διαδικασία ηλεκτρονικών πληρωμών, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για ασφαλείς συναλλαγές στο διαδίκτυο και αναλαμβάνει να πληρώνει τα ηλεκτρονικά καταστήματα για λογαριασμό σας. Για να ενεργοποιήσετε αυτή την υπηρεσία παρακαλούμε συνδεθείτε εδώ.

Με κατάθεση στη τράπεζα
Όταν κατά την παραγγελία σας και επιλέξετε κατάθεση σε τράπεζα μπορείτε είτε να καταθέσετε τα χρήματα στην πλησιέστερη σε σας τράπεζα, κατά προτίμηση (Alpha Bank-Pireus Bank), είτε να γίνει η κατάθεση μέσω e-banking.
Alpha Bank IBAN: GR2901403460346002320001381
Pireus Bank IBAN: GR0801720850005085071247868


Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να αναφέρετε στην αιτιολογία, τον αριθμό της παραγγελίας σας. Έπειτα μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο order@vener.gr  επισημαίνοντας τον αριθμό της παραγγελίας σας. Η διαδικασία οργάνωσης της παραγγελίας σας ξεκινά την στιγμή που θα ενημερωθούμε ότι κατατέθηκαν τα χρήματα.

Σημείωση: Οι πελάτες που επιλέγουν ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τράπεζα θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την κατάθεση εντός (2) δύο εργάσιμων ημερών, ειδάλλως, η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτομάτως.

Ο καταναλωτής μέσω του δικτυακού τόπου ενημερώνεται από την εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, για την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα, τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης, τη διάρκειας ισχύος και την τιμή τής ενδεχόμενης προσφοράς, καθώς και το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο καταναλωτής λαμβάνει διαδικτυακά αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει και να εκτυπώσει.
Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (23%), ενώ το www.venerfashion.com επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό. Η πολιτική των τιμών του www.venerfashion.com είναι η ίδια παντού, τόσο σε φυσικά καταστήματα όσο και στο ηλεκτρονικό του κατάστημα.

Σημείωση: Οι πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε τυχόν έξτρα χρεώσεις που δύνανται να προκύψουν από διαφορές στην ισοτιμία, εκτελωνισμούς, εισαγωγικούς δασμούς, περιορισμούς των προϊόντων και άλλες τοπικές απαιτήσεις για τις οποίες η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.


Ε. ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Οι παραδόσεις των προϊόντων που αφορούν στο Νομό Αττικής και την υπόλοιπη Ελλάδα προσφέρονται από τη VENER AE εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και διεκπεραιώνονται μέσω της Γενικής Ταχυδρομικής εντός 3-4 εργάσιμων ημερών, εφόσον το προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο και είναι κατόπιν παραγγελίας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Για τις παραδόσεις σε χώρες εκτός Ελλάδος οι χρεώσεις έχουν ως εξής:
Για αγορές άνω των 150€ τα μεταφορικά κόστη είναι δωρεάν.
Για αγορές κάτω των 150€ η επιβάρυνση για τα μεταφορικά είναι 12€ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%) για την απλή αποστολή (6-7 ημέρες) και 18€ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%) για την ταχεία αποστολή (2-3 μέρες).

Τo www.venerfashion.com συνεργάζεται με αξιόπιστες εταιρίες ταχυμεταφοράς (courier) ώστε να παραδίδονται τα προϊόντα ασφαλώς και μέσα στο χρόνο που ορίστηκε. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της παραγγελίας για λόγους που δεν αφορούν σε υπαιτιότητα της εταιρείας VENER, το www.venerfashion.com δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης.

Για τις παραγγελίες που καταχωρούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή η επεξεργασία γίνεται αυθημερόν (09:00-14:00). Για όσες παραγγελίες ληφθούν μετά το πέρας των 14:00 η επεξεργασία θα υλοποιείται την επομένη. Για τις παραγγελίες που καταχωρούνται Σάββατο & Κυριακή η επεξεργασία θα γίνεται Δευτέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε τυχόν έξτρα χρεώσεις που δύνανται να προκύψουν από διαφορές στην ισοτιμία, εκτελωνισμούς, εισαγωγικούς δασμούς, περιορισμούς των προϊόντων και άλλες τοπικές απαιτήσεις για τις οποίες η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.


ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε μια παραγγελία εντός μίας ώρας από την πραγματοποίησή της. Μετα το πέρας του προαναφερθέντος χρόνου η ακύρωση δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής, εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε μόνο για το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής σας αφορά σε λάθος της εταιρείας VENER αναλαμβάνουμε πλήρως το κόστος επιστροφής του προϊόντος.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, υποχρεούστε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το ειδικό «έντυπο επιστροφής» που θα βρείτε εδώ. Υποχρεούστε να αποστείλετε το προϊόν στην άρτια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του και επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος. Επιπλέον, οφείλετε να συμπεριλάβετε την απόδειξη λιανικής πώλησης, ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης υπαναχώρησης. Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή εφόσον ελεγχθεί και εγκριθεί από την εταιρία VENER.
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως, αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου με τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, θα ολοκληρωθεί η επιστροφή των χρημάτων σας εντός 12 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Σε περίπτωση που ο λόγος επιστροφής αφορά σε λάθος της εταιρείας, η VENER δεσμεύεται να αποστείλει εκ νέου courier στην διεύθυνση που μας έχετε ορίσει, για την παραλαβή της παραγγελίας με δικά της έξοδα. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί την επιστροφή της παραγγελίας του χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα της εταιρείας, τότε τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον ίδιο τον καταναλωτή, ο οποίος θα φέρει και την ευθύνη για την απώλεια, καταστροφή ή μεταβολή των επιστρεφόμενων προϊόντων μέχρι την παραλαβή τους. Από τη στιγμή που το προϊόν φύγει από εσάς, η VENER το παραλαμβάνει εντός 2-3 εργάσιμων ημερών μέσω της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ για τις επιστροφές εντός Ελλάδος ή εντός 5-6 εργάσιμων ημερών για επιστροφές από χώρες του εξωτερικού μέσω της UPS. Σε περίπτωση που επιλέξετε άλλες μεταφορικές εταιρείες, δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία εγγύηση για τους χρόνους παραλαβής των προϊόντων που μας επιστρέφετε. Αφού παραλάβουμε το προϊόν, θα επεξεργαστούμε άμεσα το αίτημά σας και θα σας ενημερώσουμε με e-mail για τον τρόπο διεκπεραίωσής του σε διάστημα 6-7 ημερών. Η VENER θέλοντας να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας δίνει το δικαίωμα να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονό σας ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής εκτέλεσης της, μπορείτε να πατήσετε ‘ακύρωση’ και διακόπτεται αυτόματα η διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας και πριν την αποστολή των προϊόντων, επικοινωνήστε μαζί μας στο orders@vener.gr και η παραγγελία σας θα ακυρωθεί το συντομότερο δυνατόν

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η εταιρεία δεν δύναται να παρέχει δικαίωμα αντικατάστασης. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής θέλει να αλλάξει το εκάστοτε προϊόν υποχρεούται να το επιστρέψει στην εταιρεία ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία και να πραγματοποιήσει νέα παραγγελία. Εάν ο λόγος επιστροφής αφορά σε λάθος της εταιρείας το κόστος επιστροφής βαραίνει την τελευταία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία το παραλάβατε μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σημάνσεων του προϊόντος (καρτελάκια-ετικέτες). Διευκρινίζεται ότι το επιστρεφόμενο προϊόν δεν πρέπει να έχει φορεθεί (πέρα από τη δοκιμή), σιδερωθεί, πλυθεί, ή υποστεί οιαδήποτε άλλη διαδικασία καθαρισμού.
- Το είδος που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από το συμπληρωμένο «έντυπο επιστροφής» που θα βρείτε εδώ εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Σημείωση:
- Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί κατά παραγγελία (Custom Size).
- Οι προσφορές δεν επιστρέφονται και δεν αλλάζονται.

Όλα τα προϊόντα που επιστρέφονται στις αποθήκες της VENER υπόκεινται σε σχολαστικό ποιοτικό έλεγχο πριν την αποδοχή της επιστροφής χρημάτων.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των πωλουμένων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα κατά τον ποιοτικό έλεγχο στο προϊόν που επεστράφη, η εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον καταναλωτή για την επίλυση του ζητήματος.

Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι:

VENER GROUP S.A.
Λ. Αγίου Δημητρίου 300,
173 42, Άγιος Δημήτριος, Αθήνα
Τ: 0030 210 9852946-7


ΔΙΑΦΟΡΑ

 Ανωτέρα βία
Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η VENER δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.

 Τροποποίηση των όρων του παρόντος
Το www.venerfashion.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρεία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

 
ΙΔΕΕΣ & ΣΤΥΛ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΝΕΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΡΙΕΡΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future